Gouda in Cijfers

fysiek zwaar / kost veel energie

Wat is voor u de belangrijkste reden dat u het verlenen van mantelzorg in meer of mindere mate als belastend ervaart?