Gouda in Cijfers

niet eens of oneens met: ik heb maatregelen getroffen om te voorkomen dat er wordt ingebroken

In hoeverre zijn de volgende uitspraken over de buurt op u van toepassing?