Gouda in Cijfers

de buurt is gelijk gebleven

Hoe heeft uw buurt zich het afgelopen jaar ontwikkeld?