Gouda in Cijfers

de buurt is er op achteruitgegaan

Hoe heeft uw buurt zich het afgelopen jaar ontwikkeld?