Gouda in Cijfers

geboortes, westerse allochtonen

Het kenmerk etnische groep is in deze publicatie gebruikt om onderscheid aan te duiden tussen autochtone en allochtone bevolkingsgroepen. Voor het begrip allochtoon wordt de definitie gebruikt die het CBS hanteert. Volgens deze definitie zijn alle personen allochtoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Allochtonen die zelf in het buitenland zijn geboren vormen de eerste generatie en allochtonen die in Nederland zijn geboren de tweede generatie. Allochtonen van de eerste generatie worden onderverdeeld in de herkomstgroeperingen westers en niet westers op grond van hun geboorteland. Ze worden tot de niet westerse allochtonen gerekend als ze zijn geboren in Turkije, Afrika, Latijns Amerika of Azië met uitzondering van Japan en Indonesië. Op grond van hun sociaal-economische positie worden allochtonen uit Japan en Indonesië tot de westerse allochtonen gerekend. Wat Indonesië betreft gaat het vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren. De tweede generatie wordt onderverdeeld in de herkomstgroeperingen westers en niet-westers op grond van het geboorteland van hun moeder. Als dat Nederland is, is het geboorteland van de vader bepalend. Voor de tweede generatie is het onderscheid tussen westers en niet-westers gebaseerd op dezelfde landenindeling als voor de eerste generatie.